Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No           : 69                  

Karar Tarihi     : 12/03/2020   


KONUSU:

              Gün Tespiti

 

Gelecek ay meclis toplantısının 09 Nisan 2020 Perşembe günü saat: 14:00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.