Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 69                                   

Karar Tarihi   : 08/03/2018                     

 

KONUSU:

          Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Güney Ege Kalkınma Ajansı 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programına başvuruda bulunulacaktır. Proje başına mali destek tutarı Asgari: 100.000,00 TL, Azami: 2.000.000,00 TL; mali destek tutarı oranı Asgari: %25, Azami:%75 olup; Proje kapsamında; başvurulması planlanan “ Muğla Mobil Kültür ve Turizm Ağı” ve “Osman Hamdi Bey Evi Restorasyon ve Tanıtım” projelerinin hibe almaya hak kazanması durumunda, Büyükşehir Belediyemizce uygulanmasına karar verilmiş ve bahsi geçen Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizi temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin DAŞGIN’ın yetkili kılınması hususunun görüşülmesi.  

            Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/03/2018 tarih ve 79556812-301.01-E.1202 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;