Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 67                             

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

   Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan meydan, bulvar, cadde, yol, sokak, park, spor ve kültürel tesis vb. yerler ile Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazlar üzerindeki Led Reklam Üniteleri ve ATM tesislerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereğince görüşülmesi.

           Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/02/2017 tarih ve 47720051-301.01-377 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;