Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :66                                 

Karar Tarihi :10/06/2014                  

KONUSU:

Gündem

Gündeme 9. Madde olarak su tarifeleri ile ilgili konunun görüşülmesi’ nin eklenerek 1 ilave konu ile birlikte aşağıdaki 17 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

1- Araç Alımı 1 Adet Çift Kabinli Kamyonet, 4 Kişilik Hafif Ticari Araç  2- Araç Alımı 1 Adet Çift Kabinli Kamyonet  3. Araç Alımı 2 (iki) Adet Frigorifik Donanımlı Kamyon( Et Taşıma İşinde Kullanılacak), 2 (İki) Adet Pikap Hizmet Aracı, 1 (Bir) Adet Otomobil Hizmet Aracı, 2 (İki) Adet Kapalı Kasa Kamyonet Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı. 4. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 5. Marmaris İlçesi İçmeler Bayır Mevkii 30.000,00m2 Yüz Ölçümlü Kamp Yerinin Otopark, Çay Bahçesi ve Sosyal Tesis Olarak İşletilmek ve Tesisin Çalışır Hale Getirilmesi İçin Belediyemizin %75’ine hissedar olduğu Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesi Gereğince Taşınmazın Teslim Edildiği Tarihten İtibaren 17 Yıllığına Devredilmesi  6- Ücret Tarifesi  (Düzenli Depolama Atık Kabulü İçin ve Canlı Müzik Yayın Belgesi İzni) 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine İstinaden Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi 8. 6360 Sayılı Kanun ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğuna geçen Hafriyat Sahalarına Atık Kabulü İçin Tarife Oluşturulması 9.  Su tarifelerinin yeniden görüşülmesi. 10- Plan Bütçe Komisyon Raporu a) Ücret Tarifesi  (Düzenli Depolama Atık Kabulü İçin ve Canlı Müzik Yayın İzin Belgesi ) b) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine İstinaden Gelir Tarifelerinin Görüşülmesi c) 6360 Sayılı Kanun ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğuna geçen Hafriyat Sahalarına Atık Kabulü İçin Tarife Oluşturulması 11. Tarımsal Sulama Hizmetlerinin Sürdürülebilir Bir Şekilde Yapılması İçin, Köylerde Kurulu Olan ve Üyeleri Çiftçilerden Oluşan Sulama Kooperatiflerine; Tarımsal Sulama Tesislerinin İşletilmesinin Devrinin Yapılması  12. Organizasyon Şemasının Güncellenmesi 13. Disiplin Amirlerinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği 14. Norm Kadroda Ünvan ve Derece Değişikliği 15. Sermaye Arttırımı Yapılması ( Muğla El Sanatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi- MELSA) 16. Bodrum İlçesi Torba Mahallesi Kaynar Mevkiinde, Kızılağaç Köyü Sınırları İçerisinde 110-111 Numaralı Bölmelerde Bulunan 53.622,02 m2 ‘lik Bölgenin Hafriyat Depolama Sahası Olarak Tahsisi 17. Emlak ve İstimlak Dairesi

Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün Jeotermal Arama ve İşletme Ruhsatları İle İlgili T.C. Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na hitaben vereceği 1.705.345,00.-TL’lik Kesin Teminat Mektubu Verilmesi