Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :63                              

Karar Tarihi  :13/05/2014              

KONUSU

Ortaca İlçe Belediyesi Ödenek Aktarılması

               Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 13/05/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

              Ortaca Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince birimler arası aktarma yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle 07/05/2014 tarih ve 32 nolu meclis kararı ile aşağıdaki belirtilen kodlar arası aktarma yapılmıştır.

46.48.13.02 Özel Kalem Müdürlüğüne                                                   113.500,00-lira

46.48.13.11 Destek Hizmetleri Müdürlüğüne                                         136.000,00-lira

46.48.13.31 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne                                       5.000,00-lira

46.48.13.32 Mali Hizmetler Müdürlüğüne                                                50.000,00-lira

46.48.13.33 İtfaiye Müdürlüğüne                                                                   500,00-lira

46.48.13.33 İtfaiye Müdürlüğünden                                                       -148.000,00-lira

46.48.13.34 Zabıta Müdürlüğüne                                                               10.000,00-lira

46.48.13.35 Temizlik İşleri Müdürlüğüne                                                 10.000,00-lira

46.48.13.38 İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne                                          340.000,00-lira

46.48.13.46 Mezbaha Müdürlüğünden                                                   -333.000,00-lira

46.48.13.47 Hal Müdürlüğünden                                                           - 320.000,00-lira

46.48.13.49 İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne                                       136.000,00-lira

Söz konusu aktarmaların yapılmasına 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi hükmü gereğince  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.