Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :61                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

MAZERETLİ MECLİS ÜYELERİ

              Meclis üyelerimizden Muhammet TOKAT, Hakkı Şevket BAYINDIR, Uysal AVCI ve  Besim ÖZBEK’in mazeretleri nedeniyle, mazeretli sayılmaları Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.