Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :60                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

       PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

a)BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDE, ELEKTRONİK MUĞLA KENT KART İLE BELEDİYE ARAÇLARINI KULLANAN VATANDAŞLARIMIZA 20 ŞUBAT 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE İLK ELEKTRONİK KART OKUTMA SÜRESİNDEN BAŞLAYARAK 60 DAKİKA İÇİNDE İKİNCİ BİNİŞLERDE %50 İNDİRİMLİ SEYAHAT HİZMETİ SUNULMASI                                                                                   

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun 10/02/2015 tarihli ve bila sayılı raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.02.2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 05.02.2015 tarih ve 46539836-315-2015-1028 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan “Muğla Büyükşehir Belediyesince yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılan Kişiselleştirilmiş Muğla Kent Kart ibaresi yerine Elektronik Muğla Kent Kart ibaresi kullanılması ile ilgili düzeltme kararı “ konusu Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 10.02.2015 toplantısında incelendi.

              Büyükşehir Belediyesince yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde, Elektronik Muğla Kent Kart ile Belediye araçlarını kullanan vatandaşlarımıza 20 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere ilk elektronik kart okutma süresinden başlayarak 60 dakika içinde ikinci binişlerde %50 indirimli seyahat hizmeti sunulması 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesinin (f) bendine göre değerlendirilmiş, oy birliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimiz onaylarına sunulur. Denilmektedir.      

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşü doğrultusunda, komisyondan geldiği şekliyle; Büyükşehir Belediyesince yapılan toplu ulaşım hizmetlerinde, Elektronik Muğla Kent Kart ile Belediye araçlarını kullanan vatandaşlarımıza 20 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, ilk elektronik kart okutma süresinden başlayarak 60 dakika içinde ikinci binişlerde %50 indirimli seyahat hizmeti sunulmasına, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. Maddesinin (f) bendine göre OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.