Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 58                    

Karar Tarihi   : 12/03/2020     


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      ç) Menteşe ilçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Muğla Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.


                İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.03.2020 tarihli raporunda;