Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 55                              

Karar Tarihi  : 09/02/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          p) İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yayla Mevkii,  466 ada, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162 numaralı parsellerde “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 30.01.2017 tarihli raporunda;

         30.01.2017 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-275 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.01.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi, Yayla Mevkii,  466 ada, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ve 162 numaralı parsellerde “Orta Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı ve Yeşil Alan” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2017 tarih ve 53618066-310.01.04-275 sayılı yazısında;