Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 52                                              

Karar Tarihi  : 13/02/2020                  


KONUSU:

         Toplantıya Katılamayan Meclis Üyelerinin Sözlü ve Yazılı Mazeretlerinin görüşülmesi

 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 2020 yılı Şubat ayı toplantısına katılamayan;

İlknur Ülküm SEFEROĞLU, Uğur İlhami ÖZDEN, Kemal İLHAN, Hakan ÜNSAL, Mustafa KARA, Yakup OTGÖZ, Alper ÇALIKOĞLU ve Emre KARAÖZ’ün mazeretlerinin kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.