Geri Tüm Meclis Kararları

 

 

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 51                       

Karar Tarihi   : 14/03/2019  

 

KONUSU:


       2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     b) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.02.2019 tarih E.5021 sayılı yazıları ile 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücret tarifesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre görüşülmesi. 

   Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.02.2019 tarihli raporunda;