Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 507                                 

Karar Tarihi  : 08/12/2016                     

KONUSU:

       32. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

c) Milas Belediye Meclisinin 2016 Mali Yılı Gider Bütçesinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait ödeneklerde yeterli ödenek kalmaması nedeniyle gelir kaynakları karşılık gösterilmek suretiyle ek ödenek verilmesi ile ilgili almış olduğu 05.12.2016 tarih ve 337 sayılı Meclis Kararının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.12.2016 tarihli raporunda;