Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 500                          

Karar Tarihi  : 08/12/2016             

KONUSU:

         Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi 729 ada 1 parsel (Eski 718 ada 3 parsel) üzerinde bulunan 3.557,24 m²  alana dair İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yapılan imar plan değişikliği, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılaşmaya yönelik proje çalışmalarının başlaması ve en kısa zamanda yapılaşmanın uygulamaya başlanacağı göz önüne alındığında söz konusu yerin otopark olarak değerlendirilemeyeceği ve söz konusu meclis kararının iptal edilmesi hususunun görüşülmesi.

        Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2016 tarihli ve 75660707/756.01/11901 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.