Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 499                          

Karar Tarihi  : 08/12/2016             

KONUSU:

         6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyemize devredilen, inşaat, plaj işletmeciliği, kum-çakıl, bordür hizmetleri faaliyet konusuna sahip 660 030 9983 vergi numaralı Ören Belediyesi İktisadi İşletmesi hali hazırda gayrı faal olduğu için tüm kamu kurum ve ilgili kuruluşlardaki kayıtlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi.

        Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 01/12/2016 tarihli ve 79556812-301.01-4286 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.