Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 495                            

Karar Tarihi  : 08/12/2016                

KONUSU:

         İlimiz, Menteşe İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 129 ada 37 parsel numaralı "Yol" vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi.    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22/11/2016 tarihli ve 99506623-301.01-3409 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.