Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 492                                  

Karar Tarihi  : 08/12/2016                      

KONUSU:

      2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      s) Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.  

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2016 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Menteşe Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe  ve 2017 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.   

         Komisyonumuzun Menteşe Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe  ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.