Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 491                                   

Karar Tarihi  : 08/12/2016                       

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

r)  Yatağan Belediyesinin 25.10.2016 tarih ve 2016/234 sayılı 2017 Evsel Katı Atık Tarifesine ilişkin almış olduğu kararda yer almayan ve 03.11.2016 tarih ve 2016/247 sayılı Kararında Evsel Katı Atık Tarifelerinin altına "Tespit Edilen Tarifelerde KDV Hariçtir" ibaresi eklenmiş olup; Tashih Meclis Kararının 5216 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.     

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;