Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :48                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

10 NİSAN 2014 TARİH VE 28968 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLAR İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK GEREĞİ 15/04/2014 TARİH VE 25 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLEN, BELEDİYEMİZ ORGANİZASYON ŞEMASINDA GÜNCELLEME YAPILMASI

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05/02/2015 tarih ve 13456491-050.01-2015-443 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Belediyemiz Organizasyon Şemasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tiyatro ve Sanatsal Faaliyetler Şube Müdürlüğünün isminin Konservatuar Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi,

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğünün kurulması,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğünün kurulması için meclisimizce görüşülerek karar alınmasını arz ederim.  Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 15/04/2014 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Belediyemiz Organizasyon Şemasında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tiyatro ve Sanatsal Faaliyetler Şube Müdürlüğünün isminin Konservatuar Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine;

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğünün kurulmasına,

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere İdari İşler ve Arşiv Şube Müdürlüğünün kurulmasına; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.