Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 474                             

Karar Tarihi   : 08/12/2016                 

KONUSU:

       2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

       c) Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi.  

        Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2016 tarihli raporunda;

        Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/11/2016 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Fethiye Belediye Başkanlığının 2017 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe ve 2017 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.