Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 47                                  

Karar Tarihi : 08/02/2018                   

KONUSU:

          Sermayesinin %100 oranına Büyükşehir Belediyemizin sahip olduğu Muğla Marina ve Denizcilik Limited Şirketi'nin Ana Sözleşmesinin madde 2 de yazan Şirket unvanının Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi (MUBEP) olarak değiştirilmesi,

          Şirket Ana Sözleşmesi madde 3 de yazan amaç ve konunun mevcut haline, belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin tüm iş ve işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesi ve 4857 sayılı kanunun hükümlerini de dikkate alarak yapmak ifadesinin eklenmesi,

  700.000,00 TL değerindeki 28.000 adet paydan ibaret olan şirket sermayesinin 2.000.000,00 TL artırımla 2.700.000,00 TL’ye çıkartılması ve mevcut pay adedinin 108.000 adet olarak güncellenmesi,

          Şirketi Büyükşehir Belediyesi adına temsil eden Dr. Osman GÜRÜN’ün yerine Şirketi Büyükşehir Belediyesi adına temsil etmek üzere Genel Sekreter Yardımcısı Haci KOÇ’un görevlendirilmesi hususlarının görüşülmesi.

              Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 07/02/2018 tarih ve 79556812-851.04-E.732 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.