Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :47                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

Menteşe İlçesi Saburhane Meydanı ve çevresinde yapılacak  “Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım Projesi” (Projelendirme ve Uygulama) İşinin Belediye Başkanlığımız tarafından yapılması, projelendirme hizmet alım işi için  Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Katkı Payı İçin başvuruda bulunulması, katkı payı bedelinin uygulama işi maliyetinin tamamını karşılayamaması durumunda kalan bedelin Belediye Başkanlığımız bütçesinden karşılanması konusunun görüşülmesi

              İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 36521862-310.02.01-178 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.