Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 466

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Düğerek Mahallesi ile Muğla – Denizli Karayolu’na bağlanan 17.00 m’lik 52 nolu yol güzergahı üzerinde  bulunan İlimiz Menteşe İlçesi Yaraş ve Düğerek Mahallelerini kapsayan taşınmazların; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 / u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2015 tarihli ve 99506623-301.01/2585 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.