Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 459

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Yatağan İlçesi, Bağyaka Mahallesi, 8 parsel numaralı taşınmazın Yatağan 2. Merhale Projesi, Girme Barajı 16 Ayar Vana Odası Yolu ve Göl Sahasında kalan 650.00 m²’lik taşınmazın tamamının 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi gereğince bedeli karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığına devir işleminin yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/12/2015 tarihli ve 4382629-301.01/2587 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.