Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 458

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Milas İlçesi, Dibekdere Mahallesi, 318 parsel numaralı, 2.010,00 m² yüzölçümlü ‘Kuyu ve Meydanı’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e, 75/d maddeleri kapsamında “Muhtarlık, Aile Sağlığı Merkezi, Kahvehane ve Toplu Merasimlerin yapılacağı bir bina” inşa edilerek kullanılmak üzere Milas Belediye Başkanlığı adına bedelsiz olarak on (10) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2581 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.