Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 457

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park (yeşil) alanda kalan İlimiz, Menteşe ilçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 ada, 331 ve 333 parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2583 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.