Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 456

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan Aydın İli, Didim İlçesi, AkbükMahallesi, 3367 parsel numaralı 585,95m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2584 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.