Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 455

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

İlimiz Datça İlçesi, Cumalı Mahallesi, 157 ada, 46 parsel numaralı 2.005,72 m² yüzölçümlü Kargir İki Katlı Köy Konağı ve Avlusu nitelikli taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 301/2005 hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Datça Belediye

Başkanlığı’na tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 03/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2580 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.