Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 454

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Yatağan İlçesi, Kaf Kaplancık Mahallesi 1890 Parsel numaralı 4.547,21 m2 yüzölçümlü Tarla niteliğindeki taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait ½ hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Yatağan Belediye Başkanlığı’na tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2542 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.