Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 452

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait ilimiz Kavaklıdere ilçesi, Menteşe

Mahallesi, 3720 parsel numaralı 17,28 m2 yüzölçümlü Kargir Tuvalet nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Kavaklıdere Belediye Başkanlığına tashihen devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.   

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/12/2015 tarihli ve 47720051-301.01/2543 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.