Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :45                             

Karar Tarihi :13/05/2014                

KONUSU

Muğla Belediyesi 2013 Yılı Kesin Hesabı.

            Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 08/05/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Muğla Belediyesinin 2013 Yılı Bütçe Kesin hesabı üzerinde Encümence yapılan gerekli inceleme sonucu hazırlanan ekli rapor bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri 16 Red oya karşılık OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.