Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 447

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

Akıllı bisiklet kredi kartı kullanım ücret tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 23/11/2015 tarihli ve 46539836-020-9457 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanı (İsmail Hakkı Tonguç Parkı), Ersan Gümüşalan Parkı, Eski BESYO Spor Sahaları önü ve Kötekli Sıtkı Koçman Caddesinde hizmet veren Akıllı Bisikletlerin bisiklet sporunu aktif bir kentsel ulaşım alternatifi haline getirebilmek için kısa mesafeli ulaşımlarını bu yolla yapmak isteyen tüm hemşerilerimize hizmet etmek, kentimizi ziyaret edenlere gezi ve spor alternatifi sağlamak, ayrıca kentimizde bisiklet kullanımının özendirilmesi, yaygınlaştırılması amacı ile kredi kartı kullanarak hizmet alımı yapılabilmesi için düzenlenecek ücretlendirmede bisiklet başı 25 TL depozito alınması, depozito ücretinin (24-48) saat sonunda banka tarafından kredi kartından kullanım miktarı düşülerek iade edilebilmesi için aşağıdaki tabloda belirlenen ‘’Akıllı Bisiklet Kredi Kartı Kullanım Ücret Tarifesi’’nin belirlenmesi yönünde yazının Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.  Denilmektedir.

Sıra No

Saat Dilimi

Saat ücreti

1

İlk 1 Saat Ücreti

2,00 TL

2

Sonraki Her Saat İçin

1,00 TL

3

Kredi Kartı Depozit Ücreti

25,00 TL 


Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanı (İsmail Hakkı Tonguç Parkı), Ersan Gümüşalan Parkı, Eski BESYO Spor Sahaları önü ve Kötekli Sıtkı Koçman Caddesinde hizmet veren Akıllı Bisikletlerin bisiklet sporunu aktif bir kentsel ulaşım alternatifi haline getirebilmek için kısa mesafeli ulaşımlarını bu yolla yapmak isteyen tüm hemşerilerimize hizmet etmek, kentimizi ziyaret edenlere gezi ve spor alternatifi sağlamak, ayrıca kentimizde bisiklet kullanımının özendirilmesi, yaygınlaştırılması amacı ile kredi kartı kullanarak hizmet alımı yapılabilmesi için düzenlenecek ücretlendirmede bisiklet başı 25 TL depozito alınması, depozito ücretinin (24-48) saat sonunda banka tarafından kredi kartından kullanım miktarı düşülerek iade edilebilmesi için aşağıdaki tablodaki “Akıllı Bisiklet Kredi Kartı Kullanım Ücret Tarifesi’’nin 

Sıra No

Saat Dilimi

Saat ücreti

1

İlk 1 Saat Ücreti

2,00 TL

2

Sonraki Her Saat İçin

1,00 TL

3

Kredi Kartı Depozit Ücreti

25,00 TL

olarak, meclise sunulduğu şekilde kabulüne; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.