Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 443                        

Karar Tarihi   : 10/11/2016             

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir sınırları dâhilinde, tüm Muğla ilinde su ürünlerinin mevcut durumu, sorunları ve yapılması gerekenleri ortaya koyan projede kurumumuz proje yürütücüsü olarak yer alacak olup Yürütücüsü olduğumuz Su Ürünlerinin Sürdürülebilirliği Projesi’nin Güney Ege Kalkınma Ajansının 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programına dâhil olabilmesi için 5393 sayılı Kanunun 75/a maddesi, 5216 Sayılı Kanunun 2/f maddesi gereğince görüşülmesi.    

       Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarihli ve 85625357-301.03-2679 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.