Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :44                  

Karar Tarihi :10/02/2015   

KONUSU:

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 2 ADET HİZMET ARACI SATIN ALINMASI

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 28/01/2015 tarih ve 99757637-801.01-249 sayılı, Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere 2 adet Resmi Hizmet Aracına ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan hizmet aracının Devlet Malzeme Ofisi’nden alınması için konunun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

            Makamınızca uygun görülmesi durumunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesi hususunu bilgilerinize arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet Resmi Hizmet Aracının Devlet Malzeme Ofisi’nden alınmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.