Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 438                                               

Karar Tarihi   : 10/11/2016                                   

KONUSU:

         3 .Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.

          a) Muğla Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması hususu.

          Ulaşım Komisyonunun 27.10.2016 tarihli raporunda;  

          Ulaşım Komisyonu 27/10/2016 tarihinde saat 13.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığının 07/10/2016 tarih ve 46539836-050.01-4-9333 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında Ulaşım Komisyonuna havale edilen "Muğla Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği’nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması hususu" konusu görüşüldü.

        Ulaşım Dairesi Başkanlığının 07/10/2016 tarih ve 46539836-050.01-4-9333 sayılı yazısında;