Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      : 431

Karar Tarihi  :10/12/2015                              

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi

b) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi      

Plan ve Bütçe Komisyonunun 30/11/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 30/11/2015 tarihinde saat 14:00 da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Belediye Meclisinin 12/11/2015 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılında uygulanacak gelir tarifeleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiş olup; Meclis üyelerimize sunulan tarifelerden;


Kararın devamı için tıklayınız.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.