Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 421

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Gün Tespiti


Bir dahaki meclis toplantısının 10 Aralık 2015, Perşembe günü, saat: 13.00’da yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.