Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :421                                  

Karar Tarihi   :10/11/2016                      

KONUSU:

Gündem

          04/11/2016 tarihinde duyurulan 25 maddelik gündeme birimlerden gelen 28 konunun ilave edilmesi ile oluşan 53 maddelik gündem ve Gündemin 1 inci maddesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporlarının (e) şıkkının gündemin en son maddesi olarak görüşülmek üzere gündem sırasındaki değişiklik ile ilgili Başkanlık önerisinin kabulü ile   

Kararın devamı için tıklayınız.