Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :417                    

Karar Tarihi  :13/10/2016        

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi      

              Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 12/10/2016 tarihli ve 46240020-301.01-3476 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.