Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 415

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10/11/2015 tarihli ve 62591504-010.03-5322 sayılı Başkanlı Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.