Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :415                    

Karar Tarihi  :13/10/2016        

KONUSU:

         Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca yürütülen Katma Değeri Yüksek Alternatif  Tarım Ürünleri Projesi kapsamındaki desteklemelerden faydalanmak için çiftçilerimizden gelen yüksek taleplerin karşılanabilmesi için fidan firmalarıyla yapılan görüşmelerde, Belediyemizin fidanı çok daha uygun fiyattan alabileceği anlaşıldığından dağıtımı yapılacak fidanların harcamasının %50’sinin Belediyemiz bütçesinden, %50’sinin ise çiftçi katkısı ile karşılanabilmesi ve çeşitlere göre ekli listedeki fidan fiyatlarının görüşülmesi

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 12/10/2016 tarihli ve 85625357-301.03-2414 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;