Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 41                         

Karar Tarihi   : 14/03/2019           

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b) Yatağan İlçesi, Kafacakaplancık Mahallesi, 337 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

      İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.03.2019 tarihli raporunda;

      05.03.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binası'nda toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.02.2019 tarih ve 36521862-754-E.1200 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.02.2019 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Kafacakaplancık Mahallesi, 337 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

      İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.02.2019 tarih ve 36521862-754-E.1200 sayılı yazısında;