Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :41                             

Karar Tarihi :15/04/2014                


KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR DALAMAN İLÇE BELEDİYESİ EK BÜTÇESİ

Dalaman Belediyesi tarafından 2014 mali yılı bütçesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ nin 37. maddesi gereğince ek bütçe yapma yetkisinin Belediye Meclisinde olması nedeniyle 12/04/2014 tarih ve 58 nolu meclis kararı ile ek bütçe yapılmıştır.

            Dalaman Belediyesinin 3.000.000,00.-TL’lik 2014 mali yılı ek bütçesin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince aşağıdaki şekilde aynen kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.