Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 411                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Zabıta Dairesi Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında kurulan bölge amirliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 7 adet kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi.   

Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2015 tarihli ve 28673394-020/2015-2115 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.