Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :41                           

Karar Tarihi  :14/01/2016             

KONUSU:

İlimiz, Menteşe ilçesi, Akçaova mahallesi 129 ada 1 parsel numaralı 2.574,69 m²’lik, 138 ada 1 parsel numaralı 2.866,21 m²’lik, 187 ada 1 parsel numaralı 2.410,23 m²’lik taşınmazlar ile Kötekli mahallesi 106 ada 8 parsel numaralı 3.996,96 m² yüzölçümlü taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satın alınması veya 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

            Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 12/01/2016 tarihli ve 99506623-301.01/81 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.