Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 4                     

Karar Tarihi  : 09/01/2020            


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

    c) Yatağan İlçesi, Kozağaç Mahallesi, Kızılçırpı Mevkii, 174 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 178 ada 15, 16 (eski 174 ada 23 ve 178 ada 14 ) parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih 208 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi(Güneş Enerji Santrali), Yol, Otopark ve Teknik Altyapı Alanı” kullanım kararı bulunan alanda “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 07.06.2019 tarih 2019/71 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 26242,1 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  

             İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2019 tarihli raporunda;