Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                              T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 4                              

Karar Tarihi : 10/01/2019              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      c)   İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 15.856,68 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2019 tarihli raporunda;

       04.01.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7519 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi, Akyol Mahallesi, 124 ada, 84 (eski 79) parsel numarasında özel mülkiyete kayıtlı, 15.856,68 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N19-D-04-B paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.02-E.7519 sayılı yazısında;