Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :4                               

Karar Tarihi :15/04/2014           

KONUSU:

2. BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ

              2. Başkan vekilliğine yapılan gizli oylama sonunda Selami KARAKAYA 15 boş oy ve 1 geçersiz oya karşılık 50 geçerli oyla OYÇOKLUĞU  İLE SEÇİLMİŞTİR.