Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :4                               

Karar Tarihi : 13/01/2015              

KONUSU    :

         İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları

         c) Yatağan İlçesi Şeref Mahallesi Alageriş Mevkii 1299 parsel Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/01/2015 tarih ve bila sayılı raporunda;

  07/01/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/12/2014 tarih ve 36521862-310.01.02-33219 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.12.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen" Yatağan İlçesi Şeref Mahallesi Alageriş Mevkii 1299 parsel Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı" konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız.