Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 410                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının 8’inci, 9’uncu, 11’inci ve 12’nci maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09/11/2015 tarihli ve 30141038.010-4293 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.