Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :408                              

Karar Tarihi  :13/10/2016                  

KONUSU:

         Mülkiyeti hisseli olarak Nazar Unlu Mamüller Gıda Pazarlama Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait bulunan İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova mahallesi 187 ada 1 parsel numaralı 2.410,23 m2 yüzölçümlü  “Arsa” nitelikli taşınmazın 181/200 hisse oranında 2.181,26 m2 lik kısmının Depo, Tamirhane, Trafo Merkezi, Çöp Atık Ayrıştırma vb. Merkezi, Atıksu ve Kanalizasyon Merkezi, Mezarlık Alanı ve Mezbahane gibi yapı ve tesislerin yapılmaması şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine istinaden şartlı bağışının kabulüne ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 705 ve 706’ncı maddelerine istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tesciline yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi  

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2016 tarihli ve 99506623-301.01/2683 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.